Stichting Innovators

Website

Stichting Innovators

Een plek voor hoogbegaafde kinderen

Stichting Innovators slaat een brug tussen kindouders en onderwijs door het aanbieden van een plek voor hoogbegaafde kinderen en jongeren  van 4 tot 23 jaar buiten het regulier basis of voortgezet onderwijs.

Aan de slag met talentontwikkeling

Het schoolsysteem is niet voor alle hoogbegaafde kinderen de juiste omgeving om hun talenten te ontwikkelen of om een goede startpositie te vinden in de arbeidsmarkt. Sommige kinderen vallen daarom uit en komen thuis te zitten.

Voor deze kinderen is een plek nodig waar ze opgevangen worden en op de juiste manier aan de slag wordt gegaan met hun talentontwikkeling zodat ze weer met plezier in het leven komen te staan en zich gezien en gewaardeerd voelen.

Een plek waar ze hun mogelijkheden kunnen ontplooien om een zinvol leven te gaan leiden. Een plek op het snijvlak tussen onderwijs en (jeugd)zorg.

Stichting Innovators gaat deze plek creëren.

Website

Webshop

Alberto Pozzetto - Italiaanse Eetwinkel

Website

Webshop

Meertalig

Ralight Holland nieuwe website

Website

Litemover

Webshop

Charlie en Vos

Website

Kunstkijkje app

Kunstkijkje webapp

Website

Kunstkijkje

Website

Si5ala

Website

Hortitrade

Website

Litemover

Website

AV Taalacademie

Website

Meertalig

LGDA

Website

Ik Zoek Een Leuk Huisje

Ik zoek een leuk huisje

Website

OCL Lighting

Website

Meertalig

X-Breeze / CrossBreeze

Website

Meertalig

Armon Products

Armon Products

Website

Envy Clinics / Skinfinity

Website

Fidatacom

Website

Webshop

Pia Piatti

Website

Meertalig

Language Empowers