Stichting InnovatorsStichting voor hoogbegaafde kinderen

Website en logo voor Stichting Innovators.

De stichting had nog geen huisstijl of logo. Voor het logo hadden ze al wel een idee en kreeg ik onderstaande tekening.

Op basis daarvan heb ik de huisstijl kleuren en digitale logo uitgewerkt:

Een plek voor hoogbegaafde kinderen

Stichting Innovators slaat een brug tussen kindouders en onderwijs door het aanbieden van een plek voor hoogbegaafde kinderen en jongeren  van 4 tot 23 jaar buiten het regulier basis of voortgezet onderwijs.

Stichting Innovators is een initiatief van Pauline Hurkmans. Pauline is zelf moeder van drie (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en heeft in de praktijk ervaren hoe moeilijk het kan zijn voor een kind om te aarden binnen het reguliere onderwijs. 

Aan de slag met talentontwikkeling

Het schoolsysteem is niet voor alle hoogbegaafde kinderen de juiste omgeving om hun talenten te ontwikkelen of om een goede startpositie te vinden in de arbeidsmarkt. Sommige kinderen vallen daarom uit en komen thuis te zitten.

Voor deze kinderen is een plek nodig waar ze opgevangen worden en op de juiste manier aan de slag wordt gegaan met hun talentontwikkeling zodat ze weer met plezier in het leven komen te staan en zich gezien en gewaardeerd voelen.

Een plek waar ze hun mogelijkheden kunnen ontplooien om een zinvol leven te gaan leiden. Een plek op het snijvlak tussen onderwijs en (jeugd)zorg.

Stichting Innovators gaat deze plek creëren.

Stichting Innovators huisstijl

Bekijk meer projecten

Energie Hulst
roccadisottom.com-white-bg-1080x1080
shiatsu-firenze.it-white-bg-1080x1080
Alberto Pozzetto - Italiaanse Eetwinkel
ralight-holland.com-white-bg-1080x1080
Litemover
Charlie en Vos
Kunstkijkje
Si5ala
Hortitrade
AV Taalacademie
LGDA
OCL Lighting
X-Breeze / CrossBreeze
Armon Products
safetesting.nl-white-bg-1080x1080
Fidatacom
Pia Piatti
Language Empowers